Stopzetting activiteiten

Beste klanten

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus heeft VASP beslist om over te gaan tot een algemene shutdown en staken we onze activiteit. Wij willen onze maatschappelijke rol hiermee maximaal opnemen en iedereen toelaten zichzelf en zijn familie te beschermen.
Deze maatregel geldt alvast voor de komende 2 weken t.e.m. 5 april. Uiteraard blijven wij de situatie op de voet volgen. De gezondheid van onze klanten en medewerkers is hierbij nu onze hoogste prioriteit.

Wij danken u voor het begrip.

Take care!

Menu