Postnorm België

Aan welke normen moet mijn brievenbus voldoen?

De particuliere brievenbus moet in principe voldoen aan de volgende vereisten:
•Indien er voor eenzelfde huisnummer meerdere brievenbussen zijn, dient elke brievenbus een afzonderlijk busnummer te vermelden.
•Iedere brievenbus moet een opening van ten minste 23 cm bij 3 cm hebben.
•De onderste rand van de opening moet zich bevinden op een hoogte van ten minste 70 cm en de bovenste rand van de opening moet zich bevinden op ten hoogste 170 cm. In bijzondere gevallen (onder andere appartementsgebouwen) mag de hoogte uitgebreid worden, maar de onderste rand van de opening moet zich bevinden op een hoogte van ten minste 40 cm en de bovenste rand van de opening moet zich bevinden op ten hoogste 180 cm.
•De brievenbus moet in principe voldoende groot zijn om een ongevouwen zending in C4-formaat (229 mm bij 324 mm) met een dikte van 24 mm zonder beschadiging te ontvangen.
•De toegang tot de brievenbus, alsmede de opening van de brievenbus moeten vrij, gemakkelijk en zonder gevaar zijn voor de besteller.
•De brievenbus moet in principe aan de grens van de openbare weg geplaatst zijn maar hierop bestaan uitzonderingen.

Wilt u echter een meer gedetailleerde beschrijving alsook meer informatie over de bijzondere gevallen en uitzonderingen, verwijzen wij u naar de mededeling van de Raad van het BIPT van 13 november 2007 inzake het ministerieel besluit houdende reglementering van de particuliere brievenbussen.

Menu